Vezetőknek vagy üzleti szférában dolgozóknak miért érdemes coachingot tanulni?

Miért érdemes vezetőként coachingot tanulni?

Wiesner Edina és Snír Péter, a Wiesner & Snír Academy and Consulting alapítóinak írása

Miért van az, hogy lassan olyan evidens lesz üzleti körökben a coaching végzettség, mint amilyen mondjuk a digitális készségek megléte?

Ennek fő oka, hogy a vezetők, középvezetők, team leaderek, projektmenedzserek munkája jellemzően emberi interakciók sorozatából áll. Vezetői sikerességüket ezért a saját szakmájukban való jártasságon felül alapvetően meghatározza az érzelmi és társas intelligenciájuk fejlettsége: hogyan kezelik a konfliktusokat, problémákat, hogyan bánnak embereikkel.

Egyre többen vélik úgy – köztük mi is – hogy a vezetőknek bővíteni kell a vezetési repertoárjukat, amit nagymértékben kiegészíthet a coaching tudás, vagyis ha a vezető képes coach szerepben is működni.  A vezető  coach szerepét már K. H. Blanchard majdnem 50 évvel ezelőtt fontosnak tartotta, és leírta a helyzetfüggő vezetés elméletében. Az emberek megtartása ma már sokkal fontosabb mint korábban, mert a  jó munkahelyi légkör sok esetben fontosabb,  mint kizárólag a jó fizetés. A légkör kialalkításában pedig jelentős mértékben a vezető személyisége, emberségessége számít.

Egy sikeres vezetőtől manapság joggal várható el, hogy rugalmasan, a helyzetnek megfelelően tudja változtatni a különböző vezetői stílusokat és szerepeket. Legyen az támogató vagy konfrontáló stílus, tervező, ellenőrző, delegáló vagy mentor-coach szerep. 

Ahogyan az is elengedhetetlen, hogy a vezető tisztában legyen a saját működésével és hatásával, valamint hogyan is kellene kialakítania a csak rá jellemző, karakteres vezetői stílust

Természetesen, intuitív módon is lehet jó vezető valaki, de jóval gyakoribb, hogy a vezető nem tudja, hogyan is fogjon hozzá, ahogyan arra a Gallup Kutatóintézet State of the American Manager című, legendás kutatása rámutatott, melyben 2,5 millió menedzser vezette csapatot tettek mérlegre, 195 országból. 

Az elhíresült kutatás szerint a vezetői tehetség ritka, mindössze a vezetők 10 százaléka rendelkezik azzal az “istenadta tehetséggel”, hogy embereket irányítson

Ők azok, akik képesek hatékonyan delegálni, kapcsolatokat építeni, konfliktusokat feloldani, nehézségeket leküzdeni, a többiek nem. Sőt, a szakemberek ennél is tovább mennek: állítják, a menedzserek többsége rossz a szerepében.. Ez azt jelenti, hogy nekik képzéssel, reflexióval fejleszteniük kell a vezetői szepeküket és viselkedésüket. A leggyakoribb elakadás a vezetőknél,  hogy csak egy vezetői stílusban tudnak mőködni, ami a legtöbb esetben autoriter. Ehhez hozzá kell tanulniuk a demokratikusabb, partneribb  stílust, ehhez lehet eszköz a coaching tudás.

A vezető rengeteget profitálhat a coaching alkalmazásával

Annak a vezetőnek, aki alkalmazza a coaching eszközeit növeli a munkatársai motivációját és elköteleződését, mivel nem ő oldja meg a problémát, mondja meg a tutit, hanem a coaching által a munkatársai. Ezzel hosszú távon több ideje is lesz, mivel a munkatársakat önállóságra készteti. Ezen kívül mélyebb kapcsolatot tud kialakítani a munkatársaival a kevésbbé direktív stílus miatt. És végeredményben jobb embernek élik őt meg a kollégái. 

Mindegy, hogy milyen szakterületet képviselsz, lehetsz akár könyvelő vagy mérnök is, a vezetői szerepben (és ehhez kapcsolódóan a teamekben) ugyanazon nehézségek, hiányosságok kerülnek elő az emberek vezetésével kapcsolatban. Ilyen lehet akár az elismerés vagy visszajelzés hiánya, a teamen belüli konfliktusok nem megfelelő kezelése (pl. szőnyeg alá söprés), a problémák látszólagos megoldása vagy elodázása, és ezeknek következtében rosszabb együttműködés és hiányos teljesítmény. Ezen problémák többségét a coachingban képzett vezető meg tudja oldani.

A munkaerőpiacon komoly előny lehet a coach végzettség 

Egyre többször figyelhetjük meg bizonyos álláshirdetéseknél, hogy a coachingtudás vagy végzettség a követelmények, elvárások között szerepel. A vezetők és a HR, majd a sales előnyként kezdte megjeleníteni a coach képzettséget, és ez manapság egyre több hivatásnál releváns lehet.

A saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy az elmúlt 12 évben egyre változatosabb szakmai háttérrel rendelkezők jöttek el a Business és Life coach képzésünkre (akik így komoly előnyre tehettek szert a munkaerőpiacon és a munkahelyükön).

Milyen fejlődést tapasztaltak meg a vezető beosztású résztvevőink?

Már a coach képzésünk első modulján, aminek Esszenciális coaching eszközök a címe, négy olyan kommunikációs eszközt lehet elsajátítani, és két coaching modellt, ami szó szerint megkönnyebbülést hoz, mert ezeket azonnal ki tudták próbálni a munkában. 

De olyan eredményekről is beszámoltak a coachképzésben résztvevő vezetők, hogy: nem fantáziál dolgokról, hanem rákérdez és végre visszajelzést is tud adni az értékelés mellett.  Megtanult különbséget tenni az érzés és gondolat között, és ezáltal  pontosabbak lettek közlései, pl. hogy milyen eredményt vár

Megbarátkoztak a konfliktussal, ezért bátrabban felvállalják és beleállnak. Megtanulják hogy a konfliktusok kimondása lehetőséget teremt a tisztázásra. A legtöbben azt hangsúlyozták, hogy a jó vezetővé válásban ez egy esszenciális képesség, hisz az érzelmi terhelhetőségre egy vezetőnek nagy szüksége  van. A konfliktusok felvállalásával sok időt lehet megtakarítani. Arról nem is beszélve, hogy kutatások szerint a jól kezelt konfliktusok akár 10% megtakarítást is jelenthet.

“Sokkal jobban vagyok, nem kell folyton ellenőrizgetnem, és én sem kerülök a főnökeim előtt kellemetlen helyzetbe.” – K. Ádám, autóipari vezető

Sok vezető bújik el a magyarázkodás mögé,  mert nem vállalja fel a hibáit, gyengeségeit vagy éppen  nem empatikus, illetve hirtelen haragú, ha odacsap, akkor ott kő kövön nem marad.  A coachképzésen megtanulták saját érzéseiket felfedezni és megfelelő módon kifejezni, ezáltal önmaguk sebezhetőségét is felvállalni. A társas kompetenciáik és személyiségük sokat fejlődött. Coaching eszközöket kaptak a problémák megoldásához, a munkatársak motiválásához. Türelmesebbek lettek, másokat jobban megértettek, ami által jobb döntések születnek. 

“Tetszett, hogy visszajelzéseket kapok idegen emberektől a képzés folyamán, és nem egy teszt alapján skatulyázom be magam, hogy én milyen típus vagyok.” –  T. Zoltán, projektvezető

„Tanácsadóként és projektvezetőként eszköztáram gyakorlatorientált bővítését céloztam meg a coach képzéssel. A programhoz tartozó csoportdinamikai tréning során szociális kompetenciáimat és önismeretemet vehettem górcső alá. A belső jelenségek tudatos megélése, a személyek közötti hatás-visszahatás elemzése lehetővé tette számomra működésem mélyebb megértését, kompetenciáim tudatosabb használatát és fejlesztését. A képzés eredményeként nem csupán munkámat végzem hatékonyabban, hanem magánéletemben és a sportéletben betöltött szerepkörömben is érzékelem jótékony hatását.” (Horváth László projektmenedzser, Business és Life coach képzésünk korábbi résztvevője)

Életre szóló társas készségek a coachképzésből

Összességében kijelenthető, hogy aki a coach szakma elsajátítása mellett dönt, a szakmai, vezetői előnyök mellett olyan eszköztárat sajátít el, amelyet a magánéletében is eredményesen alkalmazhat. 

  • Komoly önismeretre, nem utolsósorban „mások ismeretére” tesz szert.
  • Fejlődik a kommunikáció és konfliktuskezelő készsége, érzelmi intelligenciája.
  • Az erősödő spontaneitás és a rugalmasság a problémamegoldó képességre is kihat.
  • Mások kísérése, támogatása nem várt örömforrássá válhat.

“Az, hogy valami egy szervezetben jól működik-e, az nagyban attól függ, hogy a vezető és a munkatársak hogyan vannak abban a szervezetben. Hogyan vannak egymással, illetve önmagukkal.” (Karip Krisztina szervezetfejlesztő, tréner, business és life coach, Business és Life coach képzésünk korábbi résztvevője)

“Amiért kifejezetten titeket választottalak, az az Érzelmi és társas intelligencia – csoportdinamikai tréning vezetőknek, amiben szerintem abszolút egyediek vagytok!”  Csics Adrienn, vezető, korábbi résztvevőnk

240 órás Business és Life Coach képzésünk, melynek második modulja az extrém önismereti fejlődést biztosító, 5 napos csoportdinamikai tréning, legközelebb 2024 márciusában indul. Gyere el nyílt napjaink valamelyikére, próbáld ki a coach szerepét, tanulj és kérdezz tőlünk, az oktatóktól!  

Nyílt napok: 2024. jan.12. (péntek) 9-11.30 és 2024. jan.15. (hétfő) 18-20.30

Ide kattintva tudhatsz meg többet a képzésről és jelentkezhetsz a nyílt napra: https://wiesnersnir.hu/business-es-life-coach-kepzes/

Szeretettel várunk!

Megosztás:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Hasonló tartalmak