E. Werro: Agilis keretrendszerek csoportdinamikai szempontból (2020)

Evelyn Werro 2017-ben kiadott könyve a maga nemében úttörőnek is tekinthető, mivel a – talán a szükségesnél még most is kevesebb figyelmet kapott – agilitás azon aspektusával foglalkozik, amelyről a vonatkozó szakirodalomban is elvétve tesznek csak említést: ez pedig a csoportdinamika. A mű hiánypótló abban az értelemben, hogy fontos elméleti hátteret nyújt az agilis teamekben zajló, alapvető csoportdinamikai jelenségek megértéséhez: ezek a hatalom, az odatartozás és az intimitás.

A legtöbb agilitással foglalkozó könyv csupán érintőlegesen foglalkozik a csoportdinamikával: adnak ugyan néhány gyakorlati tippet a csoportjelenségek kezeléséhez, ám jellemzően elméleti alapok nélkül, így nem tudni, hogy éppen miért az adott intervenció a megfelelő.

Márpedig megfelelő csoportdinamikai elméletek és alkalmazott csoportdinamikai tudás nélkül elég nehéz – ha nem lehetetlen – megfelelően kezelni a csoportdinamikai történéseket. Egy jó csoportdinamikai elmélet olyan, mint egy térkép a tájról: segít megérteni a csoportjelenségeket, és eligazodni rajtuk. A csoportdinamika „atyjának” is tekintett Kurt Lewin szerint pedig „semmi sem lehet annyira gyakorlatias, mint egy jó elmélet”*.

Az Evelyn Werro könyvében bemutatott csoportdinamikai elmélet (3. fejezet) a Kurt Lewin és tanítványai által 1946-ban kidolgozott, tehát tudományosan megalapozott gyakorlati módszerből származik. Ez az ún. T-csoport irányzat, amely azonban a hazai gyakorlatban lényegesen eltér az eredeti, lewini T-csoporttól (l. König és Schattenhofer, 2012, 117–128.). Az eredeti T-csoport irányzatot Magyarországon és német nyelvterületen is csoportdinamikai tréningnek, illetve módszernek hívják, és nem T-csoportnak.

A csoportdinamikai módszer lényege a viszonylagos szervezetlenség, illetve az „itt és most”-ban történő visszajelzés: ennek révén a csoport önszerveződése, önirányítási képessége fejlődik, valamint a tagok társas tanulás terén is eredményesebbek lesznek. A csoportdinamikai tréningen tanulható készségek, mint például az interperszonális kommunikáció, vagy a reflexió a csoportműködésre, az önszerveződés alapeszközei. Ezek révén növekszik a munkahatékonyság, továbbá az agilis szervezetekben is nélkülözhetetlenek – ahogyan azt a könyvben többször idézett Agilis kiáltvány is megfogalmazza (a csoportdinamikai módszer és az agilitás hasonlóságát a szerző bővebben a 3.2.2 és 4.1 fejezetben fejti ki).

„Az agilitás a piac komplex kihívására nyújt választ kompetens és felhatalmazott csapatok felállításával.

Vezetőként és szervezetfejlesztőként szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy az agilis keretrendszerek bevezetése ugyan megteremti az adott szervezeten belüli kulturális átállás feltételeit, de gyorsan kiderül, hogy innen még hosszú út vezet a valóban agilis működésig. A nehézségek és sikerek egyaránt a csoportfolyamatokból fakadnak, melyek természetére és kezelésére az agilis keretrendszerek nem térnek ki – a csoportdinamika azonban több modellt is kínál.

A csoportdinamika a csapat belső komplexitásának a kérdéseire válaszol: hogyan működjünk együtt eredményesen a csapattagok viszonyainak, hangulatainak és viselkedéseinek sokfélesége mellett.

Evelyn Werro ebből a szempontból mindenképpen úttörő és hiánypótló könyve egy konkrét csoportdinamikai modellen keresztül ezen módszer agilitással vonható párhuzamaira és kapcsolódási pontjaira mutat rá.

Figyelmébe ajánlom ezért egyrészt azoknak az agilis coachoknak, vezetőknek és Scrum Mastereknek, akik az agilitásról való tudásukat kiegészítenék a komplex csoportdinamikai folyamatokról való ismeretekkel – mert ezáltal korábban elképzelhetetlennek tartott eredményekre is számíthatnak.

Ajánlom továbbá az agilis szemlélet iránt érdeklődő trénereknek, coachoknak, szervezetfejlesztőknek, mivel Evelyn Werro könyve egyszerre nyújt áttekintést az agilitásról, valamint annak egyik keretrendszeréről, a Scrumról, továbbá fontos támpontokat fogalmaz meg az agilitás csoportdinamikai értelmezéséhez.”

Orbán Gergely, 
projekt manager, People leader, agilis coach, szervezetfejlesztő www.orbangergely.com

 Tartalomjegyzék és részlet a könyvből

Oldalszám: 98
Méret: 12,5×19 cm
Kötés: puhatáblás, ragasztókötött

3.300 Ft

Elfogyott